Girona Temps de Flors 2017 – Primer muntatge realitzat per l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona conjuntament amb l’Escola Llotja de Disseny i Art de Barcelona amb el nom de “Les Pomenes” i instal-lat en el exterior de l’esglesia de Sant Pere de Galligans. Aquest Prejecte va ser realitzat utilitzant materials no habituals en l’ambit de les puntaires com corda de lli de 5 mm, així com de les dimensions.