postals_2018

Postals Puntaires de Girona 2018

5.00

Col·lecció de 10 postals d’obres originals de puntes de les sòcies de Puntaires de Girona l’any 2018. 

Col·lecció de 10 postals d’obres originals de sòcies de Puntaires de Girona de l’any 2018.