Postals Puntaires de Girona 2019

5.00

Postals Puntaires de Girona 2019. Col·lecció d’imatges de les obres de les sòcies i ccol·lectives de les Puntaires de Girona al llarg de l’any 2019

Postals Puntaires de Girona 2019. Obres de les sòcies i ccol·lectives de les Puntaires de Girona al llarg de l’any 2019