L’allargament de l’esperança de vida a tot el món i molt particularment a Europa, és motiu perquè calgui ocupar-se que les persones es facin grans amb salut. L’OMS defineix els pilars de l’envelliment actiu: la conservació de la salut física, el manteniment de la salut mental i cognitiva, i la cura de la socialització dels col·lectius un cop que deixen el món del treball.

Cap d’aquests tres aspectes s’improvisa, i en general estem poc educats per saber afrontar la vida que ens queda fora del mercat del treball.

El món és jove, és actiu professionalment, i en general és més aviat masculí, aquests són alguns dels estereotips amb el que creixem encara avui la majoria de nosaltres. Els períodes post-guerres varen descobrir, al principi del s. XX, que els treballs manuals, especialment els que activaven les mans, col·laboraven a reduir l’estrès posttraumàtic dels soldats que tornaven de la guerra.

Actualment, és doctrina científica de la psiquiatria que l’ocupació de les mans, especialment en activitats de certa complexitat, i especialment si es fan en grup, és una activitat d’excel·lents resultats per fer-se gran amb salut.

Les puntes de coixí en són una d’aquestes activitats. N’hem parlat amb psiquiatres i ho sabem per experiència. Moltes dones grans milloren les seves articulacions, la seva agilitat mental i el seu comportament social en ser part regular d’un taller de puntaires.

Reivindiquem aquest fet positiu per a la societat actual.